Därför är hållbara städer byggda av trä

Ingen annan byggteknik har utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet som visar upp ett spektrum av fördelar jämfört med annat byggande. Med trä kan man bygga både kostnadseffektivt, snabbt och säkert utan att öka byggsektorns negativa miljöbelastning. Det gör att vi måste börja ta tillvara på trä som byggmaterial i en större utsträckning.

I Sverige har vi en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä. Frågan är varför träbyggandet inte skjutit i höjden mer än vad det gjort, bokstavligt talat? Varför byggs så få flerbostadshus i trä när fördelarna med materialet är både stora och uppenbara, inte minst miljömässigt?

Byggindustrin har förstås en avgörande roll i valet av byggmaterial. Dessvärre har deras fokus legat på att få ner energiförbrukningen i nya byggnader snarare än på de miljömässiga aspekterna i själva byggprocessen och de material som ingår i byggnaden.

Men det finns undantag. I en artikel som publicerats i Fastighetstidningen beskriver Folkhems vd Arne Olsson varför det Stockholmsbaserade byggbolaget tagit ett principbeslut att bara bygga bostadshus i trä. Han menar bland annat att det är orimligt att använda andra material om vi ska klara av att bli ett hållbart samhälle.

Här kan du läsa hela artikeln Fastighetstidningen

Trä minskar koldioxidutsläppen

Och Arne Olsson har förstås helt rätt. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid. Den växande skogen producerar dessutom syre och renar luften. Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för traditionella material minskar koldioxidutsläppen betydligt. Dessutom fortsätter det färdigbyggda huset att lagra koldioxid under hela sin livstid.

Titta till exempel på byggnationen av ett höghus i trä som orsakar utsläpp av 600 ton koldioxid. När huset står på plats binder det däremot 1 600 ton koldioxid. Summan av koldioxidutsläpp blir minus 1000 ton koldioxid. Ett betonghus i samma storlek orsakar i jämförelse ett utsläpp på 1200 ton koldioxid, alltså 2200 ton mer.

Det tar en minut att odla ett trähus

Till skillnad från andra byggmaterial är trä det enda förnyelsebara materialet. För varje träd som avverkas planteras minst två nya och därför är tillväxten i svenska skogar större än uttaget. Naturen återhämtar sig snabbt och producerar material som räcker till att bygga ett höghus i trä på bara en minut.

Både klimatnyttan och den snabba byggprocessen talar för att träbyggandet borde få en viktig roll för att lösa bostadskrisen i Sverige. Materialet har stora fördelar, inte bara miljömässigt, och att använda trä till att bygga flerbostadshus i städer borde därför vara ett självklart val.